Convinza! werkte onder andere voor:

Een paar voorbeelden

Gemeente Amersfoort

Samen met Charlot Luiting (ontwerp) en Annemoon van Hemel (fotografie) heb ik de coördinatie en redactie van het boekje 'Met Lef! Zeven goede voorbeelden uit Amersfoort waar onderwijs en zorg samen gaan' mogen verzorgen. Een boekje waar ik ontzettend trots op ben!

Lees meer

Pharos

Pharos is het landelijk expertisecentrum gezondheidsverschillen in Utrecht. Met grote regelmaat ondersteun ik al meerdere jaren de communicatieafdeling bij de (online) communicatie.

Lees meer

Veens -welzijn

Veens, sociaal werk in Veenendaal, richt zich op het bevorderen van de sociale samenhang en het versterken van de zelfredzaamheid van inwoners. Sinds 2015 verzorg ik de communicatie.

Lees meer

PGGM&Co

PGGM&CO is de ledenclub van medewerkers in zorg en welzijn. Als tekstschrijver en contentcreator zet ik mij in voor het ledenmagazine, nieuwsbrieven, communities en brochures.

Lees meer

Yorneo

Yorneo biedt jeugdhulp op maat, dicht bij het kind of de jongere. Voor Yorneo ben ik regelmatig ingezet als webredacteur van yorneo.nl en als tekschrijver voor diverse folders.

Lees meer

 

Het Nieuwe Inzicht

Voor praktijk Het nieuwe Inzicht coördineerde ik de bouw en het ontwerp van een nieuwe website en folder en schreef ik de teksten.

Lees meer

 

Larikslaan2

Voor Larikslaan2, zorg, welzijn, wonen, opgroeien en opvoeden heb ik drie jaar achter elkaar de ‘Inspiratiekrant’ mogen samenstellen. Een jaarlijks huis-aan-huisblad voor inwoners van Leusden.

Lees meer

 

Jaarbericht Welzijn Baarn Tekstschrijver Welzijn Baarn verrast inwoners en stakeholders jaarlijks met een fris jaarbericht. Aan de hand van interessante en leesbare artikelen wordt de lezer meegetrokken in het werk van deze welzijnsorganisatie.

Welzijn Baarn

Welzijn Baarn verrast inwoners en stakeholders jaarlijks met een fris jaarbericht. Jaarlijks mag ik als tekstschrijver mijn bijdrage leveren in de vorm van één of meerdere artikelen én foto's.

lees meer

Opdrachtgevers

Beweging 3.0, BO Bedrijfsopvolging, Berenschot, Centrum voor Jeugd en Gezin Amersfoort, Leusden en Veenendaal, Comma Vastgoed, FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarkt-vraagstukken

Gemeente Amersfoort, GGZ Nederland, DDJGZ (digitaal dossiers JGZ), Huurdeman Bouwbedrijf, Larikslaan2 (wonen, zorg en welzijn), Moeders.Nu, PGGM&CO, Pharos- Expertisecentrum Gezondheidsverschillen, ProExc

Rabobank Utrecht, RIAGG Amersfoort, Rosenberg van der Does & Partners, Schrijf-Schrijf tekst en meer, Stichting Onderwijs Voorrang Eemland (SOVEE), Stichting Verslavingsreclassering GGZ, The Exhibition Company,

University Wageningen, Veens-Welzijn, Versa Welzijn, Welzijn Baarn, Yorneo Jeugd en Opvoedhulp, ZorgZijn Werkt.